Üretim

Kalite Politikamız

AKSANTAŞ LTD. ŞTİ. otomotiv sektöründe ana sanayiler ve yan sanayiler için mükemmelliği hedefleyerek hammaddesi sac olan tekil veya montajlı sac parçaları üretir.

Bu amaçla sürekli müşteri memnuniyeti ve bağlılığını odak noktası olarak kabul eder ve Kalite Güvence Sistemini gelişen müşteri ve pazar ihtiyaçlarına göre günceller. Buna yönelik olarak ta stratejik planlama süreci ; kalite , güvenilirlik , verimlilik, teslimat , proje yönetimi , hizmet ve maliyet alanlarındaki hedefleri vasıtası ile Kalite Güvence Sistemine işlerlik kazandırır.

Hedefler şirket ve müşteri önceliklerine göre her alan ve kademe için yayınlanması sağlanarak şirket içinde uzlaşı ile belirlenir.

Çalışanların uzmanlık alanlarında çağdaş kalite yöntemleri ve ilkeleri konusunda sürekli iyileşmeleri şirket kültürünün ve rekabet gücünün temelini oluşturur.

AKSANTAŞ LTD.ŞTİ. Müşterileri , Hissedarları , Çalışanları ve Yan sanayi alanında çalışan tüm paydaşları ile birlikte toplumsal sorumlulukların gereklerini yerine getirir ve doğal çevre ile uyum içinde hedeflerine ulaşmaya gayret gösterir.

Bu hedefleri de değişen ve gelişen süreç içinde her zaman daha ileriye götürmeye ve Müşterilerinin iş ortağı olma anlayışı ile daha iyi ürün ve hizmet sunmaya gayret eder ve bunu görev kabul eder.

Kalite Belgemiz